Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys verkossa

Tämän artikkelin avulla perehdyt vuorovaikutukseen verkossa, virtuaalisosiaalisuuteen ja
virtuaaliyhteisöllisyyteen sekä siihen, millaisia vuorovaikutustaitoja verkkoyhteisössä viestiminen edellyttää.

Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys verkossa

pohdi Pohdi artikkelin lueattuasi omia verkkoyhteisökokemuksiasi. Millaista on mielestäsi
ryhmätyöskentely verkossa? Analysoi omia viestinnällisiä taitojasi verkkoyhteisössä
toimimisessa. Mitä ajatuksia artikkeli sinussa herätti?

Palaa tähän artikkeliin ja pohdintaasi opintojakson lopussa ja peilaa siihen kokemuksiasi
ryhmätyöskentelystä tällä kurssilla.

Viimeksi muutettu: perjantai, 15 joulukuu 2006, 15:40