Viestinnän esteet ja hidasteet

Kun viestinnässä kahden ihmisen välillä tai useamman ihmisen kesken on informaatiokatkoksia,
on palautetaidoilla erityisen suuri merkitys. Ryhmässä on tärkeää osata antaa palautetta
tilanteessa, jossa ei ymmärrä toisen viestiä. Palautteen antamisella kunnioitamme
viestintätilannetta ja ryhmää, emmekä anna tilanteen mennä ohi ja jupise hiljaa itseksemme tai
käy käytäväkeskusteluja tilanteen jälkeen. On tärkeää viestiä minä-viestein: "Minusta tuntuu, että
en ymmärrä täysin, mitä tarkoitat. Voitko toistaa tai kertoa asian jotenkin toisin?" tai "Minua
loukkaa, kun suhtaudut asiaani tuolla tavalla." Näillä viesteillä on aivan erilainen sävy, kuin jos
sanottaisiin: "Miksi sinä aina puhut noin epäselvästi ja vaikeaselkoisesti?" tai "Sinä suhtaudut
aina ehdotuksiini kielteisesti." Kerro siis, miltä sinusta tuntuu, mitä sinä et ymmärrä, mihin
kohtiin haluaisit selkeytystä. Älä esitä syytöksiä.

Informaatiokatkoksen syinä eli viestinnän esteinä tai hidasteina voivat olla seuraavat seikat:

 • Pidämme viestintää itsestäänselvyytenä. Emme panosta siihen ja oletamme, että
  toinen ymmärtää.
 • Persoonallisuuserot vaikuttavat.
 • Asenne on väärä, emme tahdo aidosti ja sydämestämme.
 • Olemme erirytmisiä: toinen on nopeampi toinen hitaampi, toinen on yksiaikainen, toinen moniaikainen.
 • Kehonkielemme on ristiriidassa sanojen kanssa.
 • Sanat merkitsevät eri asioita eri ihmisille.
 • Emme osaa mukauttaa viestintätyyliämme tilanteen ja ryhmän mukaan.
 • Tilanne ja ympäristö vaikuttavat. Tulee ulkoisia häiriöitä.
 • Ajoitus on väärä.
 • Kuulemme mutta emme kuuntele emmekä anna palautetta.

Viimeksi muutettu: torstai, 14 joulukuu 2006, 10:10