Turvallisuus ryhmässä

Ihmisen perustarpeisiin kuuluu turvallisuuden tunne. Jotta ihminen voi vapaasti ilmaista itseään
ryhmässä ja kyetä esimerkiksi antamaan ja ottamaan vastaan palautetta, on ryhmän oltava
turvallinen. Turvallisessa ilmapiirissä kyetään käsittelemään myös vaikeita aiheita ja mahdollisia
kriisitilanteita. Tyytyväisyyden peruslähde on siis turvallinen ryhmä. Se nostaa meistä esiin
parhaat puolemme.

Turvallisuus syntyy lähinnä viidestä osatekijästä: luottamus, hyväksyntä, avoimuus, tuen
antaminen ja sitoutuminen. Luottamus merkitsee antautumista haavoittuvuudelle suhteessa
ryhmän muihin jäseniin. Se on myös riskinottoa: avoimuutta toisten edessä ja uskallusta ottaa
vakavasti toisten luotettavaksi osoittautumiset ja heidän tukensa. Luotettavaksi osoittautuminen
tarkoittaa sitä, että emme käytä hyväksi toisen avoimuutta. Luottamuksen tulee olla molemmin-
puolista.

turvallisuus

Luottamusta taas synnyttää hyväksyntä. Kun koemme tulevamme hyväksytyksi
ilmaisutapoinemme ja ominaisuuksinemme, koemme olomme turvalliseksi. Haavoittuvaksi
altistuminen edellyttää avoimuutta, uskallusta ilmaista itseä. Mitä turvallisemmaksi koemme
ryhmän, sitä avoimempia yleensä olemme. Luottamus ja turvallisuus kasvavat myös tuen
antamisesta. Se merkitsee, että viestimme toiselle ihmiselle, että hän kykenee selviytymään
edessään olevista haasteista. Viidenneksi luottamuksen ja turvallisuuden lisääntymiseen
kuuluu halukkuus yhteistyöhön eli sitoutuminen. Sitoutuminen on viesti luottamuksesta
ryhmää kohtaan ja samalla halua saavuttaa päämäärä yhteistyössä ryhmän kanssa.

Lähde: Aalto, M. 2002. Parjaavasta kolautteesta korjaavaan palautteeseeen. My Generation.

Viimeksi muutettu: perjantai, 15 joulukuu 2006, 15:24