Omien palautetaitojen tarkastelua

Tutustu seuraaviin palautteen antamisen neuvoihin sekä palautteen vastaanottamisen neuvoihin.
Pohdi oppimispäiväkirjassasi, mitkä neuvoista ovat sinulle helppoja toteuttaa ja mitkä taas
vaikeita. Mieti, mitä palautteen antajan ja saajan suhde vaikuttaa palautteen antamiseen tai
vastaanottamiseen.

Palautteen antaminen

Kuvaa tunteitasi ja
ajatuksiasi…………..........................................................älä arvioi toista kielteisesti.

Kuvaa sitä mitä tapahtui:
menettelyt, ilmaisut……………...........................................älä arvioi hyvä–paha-asteikolla

Kuvaa käyttäytymistä enemmän–vähemmän
-tyyliin…………………….....................................................älä joko–tai-tyyliin.

Keskity käsiteltävään
tapahtumaan…………………...............................................älä leimaa käyttäytymistä yleensä.

Keskity kertomaan
havaintosi………………………….............................................älä tulkitse tai arvioi.

Keskity muutettavissa
olevaan käytökseen………...............................................älä kuvaa toisen luonnetta.

Anna palaute näkyvästä
käyttäytymisestä………………….........................................älä muistele menneitä.

Anna tietoa ja ideoita……………........................................älä neuvo tai kouluta.

Anna palaute toisen hyväksi……......................................älä itsesi vuoksi!

Palautten vastaanottaminen

Kannattaa muistaa, että ei

 • torju arvostelua pakenemalla tilannetta tai esittämällä vastaväitteitä kesken palautteen
 • ala luetella palautteenantajan vikoja jäävätäkseen hänet
 • liioittele (”Minusta ei ole mihinkään…”)
 • syytä toista omista teoistaan (”Jos sinä et…, niin minäkään…")
 • arvostele palautetta, ennen kuin on kuunnellut sen loppuun ja punninnut sen
 • lyö asiaa leikiksi
 • saman tien väitä tuntevansa palautteen antajan vaikuttimia
 • vaihda puheenaihetta ikään kuin ei kuulisi
 • vääristele toisen sanoja.

Sen sijaan kannattaa

 • kuunnella loppuun saakka ja osoittaa kuuntelevansa
 • punnita palaute kriittisesti
 • yrittää ymmärtää, mistä palautteessa on kyse
 • käyttää älyään palautteen selventämiseen, ei hämärtämiseen
 • kysyä antajan tavoitetta ja tarkoitusta sekä kehittämisehdotuksia
 • ilmaista, että on kuullut palautteen ja pyrkii ymmärtämään sen perusteet
 • selvittää itselleen, mitä palautteen ehdotukset, kritiikki ym. merkitsevät käytännössä
 • yrittää ymmärtää palautteen antajan tunteita
 • ilmaista käsitys aiheettomasta palautteesta vasta kuunneltuaan ja eriteltyään palautteen
 • ilmaista, että kokee menettelyssään olevan parantamisen varaa
 • kiittää jokaista, joka tarjoaa vilpitöntä ja rakentavaa palautetta.

Viimeksi muutettu: keskiviikko, 31 tammikuu 2007, 16:18