Assertiivisuustesti

Tee oheinen assertiivisuustesti ja lue tulokset. Tutustu materiaaliin Assertiivisuus viestinnässä.
Pohdi testin tuloksia oppimispäiväkirjassasi. Testin tuloksia sinun ei päiväkirjassasi tarvitse
paljastaa. Millä tavalla ja kuinka totuudenmukaisesti testi mielestäsi kertoo assertiivisuudestasi?
Millaisia keinoja sinulla olisi edetä kohti lisääntyvää assertiivisuutta? Miten oppia assertiivisemmaksi - mikäli tarpeen?

Viimeksi muutettu: keskiviikko, 31 tammikuu 2007, 16:05