Ryhmäprosessi

Ryhmän kehitysvaiheita voidaan valottaa myös seuraavan aineiston esittelemän
kuusivaiheisen prosessin avulla.

pohdiPohdi oppimispäiväkirjassasi, mitä yhtäläisyyksiä ja eroja ryhmäprosessin
esittelemillä vaiheilla on aiemmin esiteltyihin teorioihin ryhmän kehitysvaiheista.

Ryhmäprosessi: ryhmän kehitysvaiheita

Viimeksi muutettu: maanantai, 11 joulukuu 2006, 18:15