Ryhmän vetäjän tehtäviä

Ryhmällä ei välttämättä ole aina vetäjää tai puheenjohtajaa. Työyhteisöissä ryhmät kuitenkin
useimmiten tarvitsevat tukihenkilön ja oppimisessa tukihenkilönä saattaa toimia esimerkiksi
ryhmän tehtävänannon antaja. Ryhmän vetäjä (tai tukihenkilö)

 • evästää ryhmän määrittelemällä tehtävän, ryhmän valtuudet ja muut mahdolliset tehtävän
  suorittamiseen liittyvät seikat
 • tukee ryhmää tavoitteista ja toimintatavoista sopimisessa
 • auttaa ryhmän ristiriitojen ehkäisemisessä ja niiden ratkaisemisessa
 • rohkaisee ryhmän jäseniä tehtävää tukevaan käyttäytymiseen
 • huolehtii ryhmän kaksoistavoitteen saavuttamisesta yhdessä ryhmän kanssa
 • ohjaa tarvittaessa ryhmän päätöksentekoa
 • huolehtii siitä, että kaikki ryhmän jäsenet pääsevät osallistumaan ja että kaikki
  sitoutuvat tehtävän suorittamiseen
 • seuraa ryhmän toimintaa ja sen edistymistä tehtävän suorittamisessa

Viimeksi muutettu: keskiviikko, 13 joulukuu 2006, 21:02