Ryhmän kehitysvaiheisiin liittyvät konfliktit

Ryhmä voi ajautua neljään erityyppiseen konfliktiin: asiakonfliktiin, tunnekonfliktiin,
menetelmäkonfliktiin ja panostuskonfliktiin.

pohdiTutki seuraavia tilannekuvauksia ja nimeä, mistä konfliktista tilanteessa on kyse. Pohdi
oppimispäiväkirjassasi sitä, miten konfkikti voitaisiin ratkaista.

1. Ryhmä on suunnittelemassa näyttelyä tuotesuunnittelukurssin päätteeksi. Ryhmässä on pari
tyyppiä, jotka eivät tule toimeen keskenään ja jotka kantavat jonkin vanhan jutun takia kaunaa
toisilleen. Tämä kauna tulee esille muun muassa toisen ehdotuksen mollaamisena. Lopulta
vanhaa juttuakin aletaan kaivella esiin. Suunnittelu ajautuu konfliktiin.

2. Ryhmä on suunnittelemassa kurssin päättyessä yhteistä näyttelyä. On pidetty jo
pari suunnittelupalaveria ja tässä kolmannessa tulee esille se, että kaikki eivät ole osallistuneet
yhtä paljon suunnittelu- ja järjestelytyöhön, mistä nousee syyttelyä ja kiistaa erilaisista
työmääristä. Keskustelussa ajaudutaan konfliktiin.
  

3.  Ryhmä on suunnittelemassa kurssin loppuessa jotakin yhteistä tekemistä. Kukaan ei oikein
tiedä, pitäisikö suunnitella näyttely, yhteinen virkistystilaisuus vai mitä ryhmän pitäisi saada
aikaan. Ryhmälle annettu tehtävä on epäselvä ja sitä ihmetellään yhdessä. Keskustelu ajautuu
konfliktiin.

4. Ryhmä on suunnittelemassa kurssin päättyessä jotain yhteistä tekemistä. Tarkoitus
on järjestää näyttely, mutta syntyy erimielisyyttä siitä, miten asia pitäisi hoitaa. Ryhmän kesken
syntyy eriäviä mielipiteitä muun muassa siitä, kuka tekee mitäkin, kenelle lankeaa
kokonaisvastuu ja miten asiassa edetään, joista ei päästä sopuun vaan ajaudutaan konfliktiin.

Viimeksi muutettu: maanantai, 11 joulukuu 2006, 19:48