Opintokokonaisuuden tavoite ja toiminta opintojaksolla

Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää ryhmätyötaitoihin. Perehdyt ryhmän teoriaan:
ryhmän käsitteeseen, ryhmän kehitysvaiheisiin, ryhmädynamiikkaan ja ryhmän rooleihin sekä
palautetaitoihin ryhmätyöskentelyssä. Reflektoit opintokokonaisuuden ajan omia
ryhmätyötaitojasi ja peilaat niitä käsiteltyyn teoriaan ja omiin kokemuksiisi. Tavoitteena on, että
oivallat omia vahvuuksiasi ja kehittymisen alueitasi ryhmätyötaidoissa sekä käsität yksilön ja
ryhmän vuorovaikutuksen merkityksen ryhmätyöskentelyssä.

Jaksolla edetään teemoittain, ja kuhunkin teemaan kuuluu teoriatietoa, esimerkkejä, pieniä
pohdintatehtäviä sekä ryhmätehtävä (foorumi, chat tai wiki). Edetään teemajärjestyksessä, joka
esitellään seuraavassa.

Kokonaisuus on jaettu seitsemään teemaan:

1. Minä ja ryhmä

Tässä teemassa pohdit omia ryhmätyötaitojasi ja tutustut hyvän ryhmän jäsenen kriteereihin,
sekä ryhmän ja yksilön vuorovaikutukseen. Pohdit yhdessä ryhmäsi kanssa ryhmän käsitettä.

2. Ryhmätyötaitojen perusta

Tässä teemassa perehdyt assertiivisuuteen, keskustelu- ja kuuntelutaitoihin, dialogiin sekä
itsetuntemuksen ryhmätyötaitojen perustana. Teet testejä ja arviointeja omista taidoistasi ja
keskustelet muiden opiskelijoiden kanssa keskustelu- ja kuuntelutaidoista sekä viestintätilanteen
vaikutuksesta niihin.

3. Ryhmä yhteisönä

Tässä teemassa perehdyt teoriaan ryhmästä, ryhmän kaksoistavoitteeseen sekä
yhteisöllisyyteen verkossa. Arvotat väittämiä ryhmätyöskentelystä,keskustelet niistä ryhmäsi
kanssa ja neuvottelette yhteisen tuloksen väitteiden arvottamiselle.

4. Rooleja ryhmässä

Tässä teemassa perehdyt erilaisiin rooleihin, joita ryhmään syntyy tai joita ryhmässä
jäsenille asetetaan tai jäseniltä edellytetään. Teet omista rooleistasi roolimatriisin ja
tiimiroolitestin, jonka pohjalta keskustelet oman ryhmäsi kanssa ryhmänne
roolivahvuuksista.

4. Ryhmän kehitysvaiheita

Tässä teemassa perehdyt neljään eri teoriaan ryhmän kehitysvaiheista ja pohdit niitä omiin
kokemuksiisi peilaten oppimispäiväkirjassa. Keskustelet myös ryhmän kanssa omasta
ryhmätuntemuksestasi ja siitä, mitä pidät ryhmässä tärkeänä.

5. Luova ideointi ryhmässä ja ryhmäajattelun estäminen

Tässä teemassa tutustut luovaan ideointiin ryhmässä ja kolmeen erilaiseen ryhmäideointi-
menetelmään, joita voit hyödyntää esimerkiksi tulevassa työssäsi. Ideoit ryhmän kanssa
kuvauksen ryhmästä kuvatarinan pohjalta.

6. Palautetaitojen merkitys ryhmätyöksentelyssä.

Tässä teemassa perehdyt palautetaitoihin sekä palautteen merkitykseen viestinnän esteiden ja
hidasteiden helpottajana. Pohdit omia palautetaitojasi ja annat ryhmällesi ja
itsellesi palautetta.

Oppimispäiväkirja

Pidät koko jakson ajan oppimispäiväkirjaa, johon voit halutessasi liittää erilaiset testit ja
yksilötehtävät. Aineistossa on pieniä "pohdi oppimispäiväkirjassasi..." -tehtävänantoja, jotka
jäsentävät oppimispäiväkirjatyöskentelyä. Oppimispäiväkirja palautetaan jakson lopussa
opettajalle. Lähdekirjallisuuslistasta voit halutessasi poimia lähteitä syventämään pohdintaasi
oppimispäiväkirjassasi, tai näin voidaan kokonaisuuden alussa sopia tehtäväksi.

Foorumit, chatit ja wiki

Opiskelijat jaetaan opintojen ajaksi pienryhmiin. Keskustelufoorumeista Ryhmät
esittäytyvät ja Annetaan palautetta ovat ryhmäfoorumeita. Kaikki chatit ovat ryhmächattejä.
Ryhmätyötaitojen malja -foorumissa annat palautetta parillesi (parit sovitaan opintokokonaisuuden
alussa). Keskustelufoorumi on kaikille yhteinen foorumi. Jaksolla on yksi wiki, jossa ideoidaan
ryhmässä tarina kuvatarinan pohjalta.

Arviointi

Arvioinnista sovitaan opintokokonaisuuden opettajan kanssa jakson alussa.

Viimeksi muutettu: tiistai, 19 joulukuu 2006, 13:30