Luova työskentelijä ryhmässä

Tutki seuraavia luovan työskentelijän ja "tavallisen" työskentelijän ominaisuuksia. Anna itsellesi
max 2 pistettä luovuudesta kussakin osiossa, mikäli voisit "laittaa rastin" luovan työskentelijän
puolelle:  2 pistettä, jos ominaisuus toteutuu usein; 1 piste, jos ominaisuus toteutuu toisinaan; ei
pisteitä, mikäli "rastitat" "tavallisen" työskentelijän ominaisuuden. Pisteitä voit saada max
24. Ole rehellinen. Pohdi, miten totuudenmukaisena pistemäärääsi pidät suhteessa omaan
käsitykseesi luovuudestasi ja ideointykyvystäsi.

pohdiPohdi oppimispäiväkirjassasi, millainen työskentely ryhmässä lisää luovuutta ja miten
ryhmä voi tukea jäsentensä luovuutta.

luova työskentelija"tavallinen" työskentelijä
Ongelman tajuaminen

huomaa herkästi, että tilanteissa, olosuhteissa, organisaatiossa, työtavoissa, käytänteissä, laitteissa jne. on parannnusmahdollisuuksia

hyväksyy sen kummemmin pohtimatta tilanteet ja olosuhteet, joissa olisikin parantamisen varaa
Asennoituminen parannusta
kaipaavissa tilanteissa
pysyy pitkään myönteisenä ja rakentavana, vaikka parannusmahdollisuuksia ei heti keksittäisikäänturhautuu helposti ja asennoituu kielteisesti ideointiin, kun tilanne ei näytä heti korjaantuvan
Ideointikykytuottaa aina paljon ideoita, joista voidaan valita myöhemmin parhaattarttuu usein ensimmäiseen ideaan ja pitää sitä oikeana ratkaisuna
Suhtautuminen omiin ideoihinarvioi omat ideat monipuolisesti ja tasapuolisesti, ei tyrkytä eikä panttaa omia ideoitaihastuu kohtuuttomasti omaan (epätavalliseen) ideaan eikä näe sen haittoja
Tiedonkäsityslukee paljon, kuuntelee avoimesti kaikenlaisia ihmisiä, yrittää pimia asiat esilleei lue paljon, etsii toisten esityksistä kohtia, joissa voidaan osoittaa oma etevyys
Kuuntelu

kuuntelee muiden puheenvuoroja, tekee muistiinpanoja, esittää tarkentavia kysymyksiä, tekee yhteenvetoja

puhuu muiden kanssa samaan aikaa, ei kuuntele
Näkemyksetesittää monipuolisia näkemyksiä, hyväksyy myös muiden näkemyksettyrmää usein muiden näkemykset, koska ne eivät sovi itselle tai olettaa niiden olevan epärealistisia
Ajattelutavathallitsee lennokkuuden ja käytännöllisyyden vaihtelun, leikkittelee ajatuksilla, hyödyntää mielikuviaajattelee aina käytännöllisesti, muttei aina onnistu siinä yksipuolisuuden vuoksi, itsepäinen tunnesyistä
Riskinotto

ottaa harkittuja riskejä,
hyväksyy epäonnistumisen, ei masennu

pelkää epäonnistumista, välttää riskejä
Sitkeysjos tavoite on arvokas, vie aloitetun hankkeen peräänantamattomasti loppuunyhteistyössä turhautuu nopeasti, keskittyy vain omiin ideoihin, itsepäinen
Oma ja toisten omanarvontuntotukee muiden omanarvontuntoa ottamalla muut jatkuvasti huomioonon itsekeskeinen ja saattaa asennoitua muihin ryhmässä oleviin välinpitämättömästi

Lähde:
Lavonen, Meisalo & al. n.d. Luovan ongelmanratkaisun työtavat. Helsingin yliopisto,
käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos. 11.12.2006.
http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/lor/

Viimeksi muutettu: maanantai, 11 joulukuu 2006, 20:27