Millainen on hyvä ryhmän jäsen?

Yksilön osuus ryhmässä on tärkeä. Siksi yksikin ongelmallinen henkilö voi haitata ryhmän
muotoutumista ja sen työtä. Yksilön sopeutuminen ryhmään on kuitenkin yksilöllistä ja riippuu
esimerkiksi henkilön ryhmäviestintätilanteisiin liittyvästä kokeneisuudesta, hänen
persoonallisuudestaan, henkilösuhteistaan, taidoistaan, tavoitteistaan ja intresseistään.

Ryhmätilanteet vaihtelevat, samoin tilanteiden asettamat vaatimukset hyvälle viestijälle. Jossakin
tilanteessa voi olla hyväksi pysytellä taka-alalla ja esimerkiksi tehdä muistiinpanoja keskustelun
kulusta, joskus paras toimintatapa on sen sijaan aktiivinen osallistuminen käytävään
keskusteluun. Esimerkiksi erilaisten toiminta- ja viestintätyylit ovat tarpeen eri ryhmätilanteissa 
(katso Assertiivisuus viestinnässä). Ryhmän jäsenyys ja ryhmässä viestiminen on opittavissa
oleva taito, jossa kehittyy vain osallistumalla mahdollisimman moniin erilaisiin
ryhmäviestintätilanteisiin.

Hyvä ryhmän jäsen mm.

  • asennoituu ryhmähenkisesti
  • hyväksyy ryhmän muut jäsenet
  • pitää ryhmän tavoitteen mielessään
  • hyväksyy itsensä ryhmän jäsenenä
  • viestii avoimesti
  • ilmaisee itseään selkeästi
  • osaa kuunnella aktiivisesti
  • työskentelee johdonmukaisesti

Suurimman osan näistä määreistä tiivistää käsite assertiivisuudesta.

pohdiPohdi oppimispäiväkirjassasi, miten hyvin "täytät" kriteerit hyvän ryhmän jäsenen
ominaisuuksista. Mitä muita ominaisuuksia hyvällä ryhmän jäsenellä mielestäsi on? Kuvaa
jokin ryhmätyöskentelytilanne, jossa itse - tai joku muu - työskenteli mielestäsi ihanteellisen
ryhmän jäsenen tavoin.

Lähde:

Ryhmä - mikä, miksi, miten? Kielijelppi - yliopistolaisen kieli- ja viestintäapuri. Helsingin yliopisto.
http://www.kielijelppi.fi/ryhmaviestinta 8.12.2006.

Viimeksi muutettu: perjantai, 8 joulukuu 2006, 15:41