TEORIOITA RYHMÄN KEHITYSVAIHEISTA

Tässä aineistossa esitellään ryhmän kehitysvaiheita kolmen eri teorian eli käyttäytymistieteellisen näkökulman, liittymisen ja erillisyyden vaihtelun näkökulman sekä viestinnällisen näkökulman avulla.

Ryhmän kehityskulku
(käyttäytymistieteellinen
näkökulma, Tuckman)
Ryhmän vaiheita
(liittymisen ja erillisyyden vaihtelun näkökulma)
Ryhmän kehitysvaiheet
(viestinnällinen näkökulma, Christel Brunow)

Tutustu eri teorioiden esittelemiin ryhmän kehitysvaiheisiin ja pohdi oppimispäiväkirjassasi, millä tavalla vaiheet ovat toteutuneet ryhmissä, joihin kuulut tai olet kuulunut.