Esimerkki roolimatriisista

Seuraavassa aineistossa on katkelma erään amk-opiskelijan vuorovaikutustaitojen kurssin
oppimispäiväkirjasta, jossa hän pohtii rooleja ja niiden merkitystä. Tämän jälkeen on
esimerkkinä erään aikuisopiskelijan laatima roolimatriisi, jossa hän pohtii työyhteisöroolejaan.

Roolien pohdintaa ja esimerkki roolimatriisista

Viimeksi muutettu: maanantai, 11 joulukuu 2006, 18:13