Belbinin tiimiroolit

Amerikkalaisen Meredith Belbinin ajatukset tiimin rooleista ovat kiteytyneet kahdeksan rooliin:

Takoja (Shaper)

 • energinen, impulsiivinen ja tehokas
 • suuntautuu saavutuksiin
 • innostaa mukaan
 • vastustaa tehottomuutta
 • saattaa turhautua ja ärsyyntyä helposti
 • “ei saa jäädä tuleen makaamaan”
 • “tehdäänpä nyt, niin saadaan valmiiksi”
 • toimii hyvin yhteistyössä tiedustelijan kanssa
 • saattaa kokea hankaluuksia kokoojan, keksijän ja diplomaatin kanssa

Kokooja (Co-ordinator)

 • tavoitteellinen, ennakkoluuloton, tasainen
 • etsii jäsenten vahvuuksia, jakaa töitä
 • kykenee saamaan voimavarat esiin
 • jämäkkä
 • saattaa olla haluton tekemään itse
 • “jaetaanpa tehtävät kunkin kykyjen mukaan”
 • “onko kenelläkään mitään lisättävää?”
 • toimii hyvin yhteistyössä keksijän, diplomaatin, tekijän ja arvioijan kanssa
 • saattaa kokea hankaluuksia takojan kanssa

Keksijä (Plant)

 • luova, mielikuvituksellinen ja omaperäinen
 • keksii ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin
 • löytää uusia tapoja tehdä asioita
 • mielellään pohtii yksikseen, annettava tilaa
 • saattaa unohtaa käytännön tosiseikat
 • “joka ongelmaan on ratkaisu”
 • “ei saa häiritä, nero työssä”
 • toimii hyvin yhteistyössä kokoojan, tiedustelijan ja diplomaatin kanssa
 • saattaa kokea hankaluuksia arvioijan, tekijän, takojan ja toisen keksijän kanssa

Tiedustelija (Resource investigator)

 • ulospäinsuuntautunut, innostuva ja utelias
 • luo kontakteja, etsii mahdollisuuksia
 • pitää ryhmän ajan tasalla
 • tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa
 • mielenkiinto voi herpaantua helposti
 • “ei kannata keksiä pyörää uudelleen”
 • “tämä on uusinta uutta, sovellammeko?”
 • toimii hyvin yhteistyössä takojan, tekijän ja diplomaatin kanssa
 • saattaa kokea hankaluuksia viimeistelijän kanssa

Arvioija (Monitor evaluator)

 • objektiivinen, ei innostu helposti
 • arvioi suunnitelmia ja työskentelytapoja
 • etsii riskejä, varoittaa vaarasta
 • osaa valita parhaan ehdotuksen puolueettomasti
 • voi olla ylikriittinen
 • “tässä on se vaara, että...”
 • “hiljaa hyvä tulee”
 • toimii hyvin yhteistyössä kokoojan ja tekijän kanssa
 • saattaa kokea hankaluuksia keksijän, viimeistelijän ja toisen arvioijan kanssa

Asiantuntija (Specialist)

 • määrätietoinen
 • itseohjautuva
 • antaumuksellinen
 • omaa harvinaislaatuista tietoa ja taitoa
 • kapea-alainen
 • “tässä työssä et ikinä lakkaa oppimasta”
 • “on parempi tietää paljon jostakin, kuin vähän kaikesta”

Diplomaatti (Teamworker)

 • hiljainen diplomaatti
 • kannustaa, tukee, sovittelee, joustaa
 • aistii ilmapiirin
 • luo kahdenvälisiä suhteita
 • saattaa olla huono päättäjä
 • “jos se sopii sinulle, se käy minullekin”
 • "jospa ei riideltäisi”
 • toimii hyvin yhteistyössä keksijän, tiedustelijan, kokoojan ja toisen diplomaatin kanssa
 • saattaa kokea hankaluuksia takojan kanssa

Tekijä (Implementer)

 • vastuuntuntoinen ja ahkera
 • käytännöllinen, realistinen
 • tuottaa käytännön toimivat toteutukset
 • organisoi toimintaa
 • saattaa hitaasti lämmetä uudelle
 • “mahdottomuuksia toimitetaan välittömästi, ihmeet vievät hieman kauemmin”
 • “kääritään hihat ja ryhdytään toimeen”
 • toimii hyvin yhteistyössä tiedustelijan, kokoojan, arvioijan ja viimeistelijän kanssa
 • saattaa kokea hankaluuksia keksijän ja toisen tekijän kanssa

Viimeistelijä (Completer)

 • huolellinen ja tarkka
 • hyvä paineensietokyky
 • varmistaa laadun
 • huolehtii tärkeysjärjestyksestä
 • voi olla täydellisyydentavoittelija
 • “vain täydellinen on riittävän hyvää”
 • “onko tämä varmasti tarkistettu”
 • toimii hyvin yhteistyössä tekijän kanssa
 • saattaa kokea hankaluuksia tiedustelijan ja arvioijan kanssa

Lisätietoja:

http://www.belbin.com/meredith.html
http://www.net-lehti.com/testit/tiimirooli/roolit.htm

Viimeksi muutettu: maanantai, 11 joulukuu 2006, 18:51