TEORIOITA RYHMÄN KEHITYSVAIHEISTA

Ryhmän kehityskulku (Tuckman; käyttäytymistieteellinen näkökulma)

1 Muodostumisvaihe (forming)

 • jäsenet samaistuvat johtajaan
 • halu olla jossain muualla kuin tässä ryhmässä

2 Kuohuntavaihe (storming)

 • vuorovaikutussuhteissa konfliktia
 • kritiikki kohdistuu johtajaan, ryhmän tehtävään, ulkoisiin olosuhteisiin tai yleensä ryhmässä olemiseen
 • ryhmän syntipukki -ilmiö

3 Yhdenmukaisuusvaihe (norming)

 • me-henki
 • yhteenkuuluvuuden tunne
 • erilaisuus sijoittuu ryhmän ulkopuolelle
 • esille tulleita ajatuksia ei kritisoida

4 Hedelmällisen yhteistyön ja toimivan yhteisöllisyyden vaihe (performing)

 • jäsenet hyväksyvät ja ymmärtävät toisiaan, mutta sietävät myös vihamielisyyttä ja konflikteja
 • riskinottoa ja intensiivistä vuorovaikutusta
 • ryhmän synergia ja merkitys on suurempi kuin jäsenten vuorovaikutusten summa

5 Lopetus (adjourning)

 • voimakkaita tunteita: surua, haikeutta, kiitollisuutta, eroahdistusta
 • lopetustyö tärkeää

Tuckmanin teoria kehitysvaiheista kuvatarinana

Ryhmän kehityskulku
(käyttäytymistieteellinen
näkökulma, Tuckman)
Ryhmän vaiheita
(liittymisen ja erillisyyden
vaihtelu ryhmässä)
Ryhmän kehitysvaiheet
(viestinnällinen näkökulma, Christel Brunow)

Alkusivulle