Ideointimenetelmiä ryhmässä

Tuplatiimitekniikka

Tuplatiimi on ryhmätyömenetelmä, jonka avulla voidaan käsitellä yhtä aihetta ja tarkastella sitä eri näkökulmista. Menetelmä on tarkoitettu erityisesti avoimien ongelmien ratkaisuun ja vaihtoehtojen ja ratkaisumallien karsimiseen työskentelyn kuluessa. Avoimilla ongelmilla tarkoitetaan ratkaisua vaativia tilanteita, joihin ei välttämättä ole yhtä oikeaa vastausta. Keskeistä ratkaisemisessa on osallistujien näkökulmien esiin saaminen, niistä keskusteleminen ja vaihtoehtoisten ideoiden yhteensovittaminen.

Tuplatiimin vaiheet voivat olla esimerkiksi seuraavia:

 1. Vetäjänä auta ryhmää määrittelemään käsiteltävä ongelma tai aihe.
 2. Pyydä jokaista miettimään annettua aihetta yksin ja kirjoittamaan paperille 5-10
  ehdotusta, ajatusta tai ideaa.
 3. Valitaan parit tai pienryhmät. Pyydä pareja/pienryhmiä tutustumaan toistensa ehdotuksiin
  ja valitsemaan niistä keskustellen 4- 5 parasta ehdotusta.
 4. Parien ehdotukset viedään seinälle allekkain ryhmän ehdotukset asettaen. Pyydä pareja
  esittelemään lyhyesti ehdotuksensa. Niistä ei keskustella vielä tässä vaiheessa.
  Varsinkaan kritiikkiä tehdyistä ehdotuksista ei pidä sallia.
 5. Pyydä pareja keskustelemaan keskenään seinälle kiinnitetyistä ehdotuksista ja
  valitsemaan niistä viisi parasta (esim. tussiäänestyksellä = vedetään viiva valittuun
  lappuun). Hyvä keino on edellyttää osallistujilta ristiin äänestystä eli että ryhmä saa
  viidestä äänestään käyttää korkeintaan yhden oman ryhmän ehdotuksen kannattamiseen,
  muiden äänien on mentävä toisten ryhmien ehdotuksien kannatukseksi.
 6. Eniten ääniä saaneet valitaan jatkoon. Poista muut laput seinältä.
 7. Ryhmittele jäljelle jääneet laput aihepiireittäin ryhmän avustuksella. Näistä keskustellaan
  ja tarvittaessa äänestetään uudelleen, jos valittujen ehdotusten määrää on supistettava.
 8. Auta ryhmää muodostamaan seinälle syntyvien ryhmien avulla konkreettinen
  toimenpidesuunnitelma.
Tuplatiimitekniikka Ryhmämessu Aivoriihi

Alkusivulle