R Y H M Ä T Y Ö-
T A I D O T
 ryhma

Aineisto Opintokokonaisuuden tavoite ja toiminta
Uutiset foorumi (Foorumi)
Ryhmät esittäytyvät (Foorumi)
Tehtävä: Oppimispäiväkirja (Tehtävä)
Aineisto Tehtävä: Oppimispäiväkirja
1

Minä ja ryhmä

viiva

Ajattelu on aina rajallista. Omia rajojaan voi kuitenkin laajentaa ajattelemalla toisten kanssa.
- Kirsti Lonka ja Esa Saarinen

Ryhmätyötaitojen malja (Foorumi)
Aineisto Hyvä ryhmän jäsen
Aineisto Ryhmä ja yksilö
Vuorovaikutussuhteisiin liittyvä minäkuvaharjoitus (Tehtävä)
Aineisto Vuorovaikutussuhteisiin liittyvä minäkuvaharjoitus
Ryhmächat: ryhmän määrittely (Chat)
Chatissä syntyneet määrittelyt ryhmä-sanalle (Foorumi)
2

Ryhmätyötaitojen perusta

viiva

- - itsetuntentemusta tarvitaan, kuten tarvitaan sisäistä havainnointia ja taitoa eritellä omaa toimintaansa arvostelukykyisesti.
- Kirsti Lonka ja Esa Saarinen

Aineisto Itsetuntemus ja ryhmän vertaistuki
Aineisto Kommunikoinnin rakennusaineita
Aineisto Assertiivisuus viestinnässä
Tehtävä: assertiivisuustesti (Tehtävä)
Aineisto Tehtävä: assertiivisuustesti
Aineisto Keskustelu- ja kuuntelutaidot
Aineisto Dialogi
Tehtävä: keskustelu- ja kuuntelutaitojen itsearviointi (Tehtävä)
Aineisto Tehtävä: keskustelu- ja kuuntelutaitojen itsearviointi
Keskustelufoorumi (Foorumi)
3

Ryhmä yhteisönä

viiva

Ei tyyni meri taitavaa merimiestä tee.
- englantilainen sananparsi

Aineisto Teoriaa ryhmästä
Aineisto Ryhmän kaksoistavoite
Aineisto Turvallisuus ryhmässä
Aineisto Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys verkossa
Ryhmächat: Väittämiä ryhmästä (Chat)
4

Rooleja ryhmässä
viiva

En halua mitään yes-miehiä ympärilleni. Haluan, että jokainen sanoo minulle totuuden.
- Samuel Goldwyn

Aineisto Ryhmän jäsenten rooleja ja tehtäviä
Aineisto Ryhmän vetäjän tehtäviä
Tehtävä: roolimatriisi (Tehtävä)
Aineisto Tehtävä: roolimatriisi
Aineisto Esimerkki roolimatriisista
Aineisto Belbinin tiimiroolit
Ryhmächat: Belbinin tiimiroolitesti (Chat)
5

Ryhmän kehitysvaiheita
viiva

Ei pidä heti hermostua, jos lapsi ei toimi. Voi olla, että hänessä toimii. Se vaatii ympäristöltä kärsivällisyyttä.
- Helena Anhava

Aineisto Teorioita ryhmän kehitysvaiheista
Aineisto Ryhmäprosessi
Aineisto Ryhmän konfliktityypit
Ryhmächat: ryhmätuntemus (Chat)
6

Luova ideointi ryhmässä
ja ryhmäajattelun estäminen

viiva

Ajatusten pyydystäminen on yhtä jännittävää kuin valaanpyydystys.
- Henry Norris Russel

Aineisto Ideointimenetelmiä ryhmässä
Aineisto Luovan ongelmanratkaisun työtavat
Aineisto Luova työskentelijä ryhmässä
Aineisto Ryhmäajattelu ja sen estäminen
Ryhmässä ideointi kuvatarinan pohjalta (Wiki)
7

Palautetaitojen merkitys
ryhmätyöskentelyssä

viiva

Kuka tahansa voi alkaa kukoistaa, kuka tahansa voi syttyä säteilyyn.
- Kirsti Lonka ja Esa Saarinen

Aineisto Palautetaidot
Aineisto Viestinnän esteet ja hidasteet
Tehtävä: tarkastele omia palautetaitojasi (Tehtävä)
Aineisto Tehtävä: tarkastele omia palautetaitojasi
Annetaan palautetta (Foorumi)
8

Lähteet ja kirjallisuutta

Aineisto Aineiston lähteet
Aineisto Kirjallisuutta ryhmätyötaidoista