Menu:

Ohjeet:

1. Klikkaa simulaattori-
painiketta

2. Täytä lomakkeessa olevat kohdat

3. Klikkaa "Laske tulos"-painiketta

» simulaattori

Linkki:

- Nitraattidirektiivi

 

Kasvinsuojelu

Rikkakasvien kemiallisen torjunnan tarve arvioidaan viljojen orasasteella ja kasvusto voidaan ruiskuttaa viljan kaksilehtiasteelta korrenkasvun alkuun asti, valmisteen ja rikkakasvien kehitysasteen mukaan. Oikea ajoitus on tärkeä, koska useisiin rikkakasveihin ja kasvintuhoojiin torjunta-aineiden teho heikkenee tietyn kehitysvaiheen jälkeen. Yleensä rikkakasvien torjunta tehdään noin kuukauden ikäiseen kasvustoon. Torjunta-aine on valittava rikkakasvilajiston mukaan, niin että runsaimpiin lajeihin saadaan riittävä teho. Samantyyppistä torjunta-ainetta ei pidä käyttää samalla lohkolla vuodesta toiseen, ettei torjunta-ainetta kestäviä rikkakasvikantoja ehdi muodostua.

Syksyllä viljan sänkeen tehtävä glyfosaattiruiskutus on tehokas tapa torjua juolavehnää. Ennen ruiskutusta oljet pitää korjata pois sängeltä torjunnan tehostamiseksi. Juolavehnän on ruiskutusvaiheessa oltava vihreää ja hyvässä kasvussa, jolloin torjunta-aine kulkeutuu tehokkaammin juurakoihin. Glysofaatti vaikuttaa hitaasti ja kynnön saa tehdä vasta kasvuston mentyä ruskeaksi, 2–4 viikkoa ruiskutuksen jälkeen.Kasvinsuojelu
Kuva: Zetra Oy

Kasvinsuojeluruiskuja on sekä nostolaitesovitteisia että hinattavia, joista nostolaiteruiskut ovat Suomessa yleisimpiä pienehköjen peltolohkojen vuoksi. Suomessa myytävien nostolaitesovitteisten ruiskujen säiliökoot ovat 600–1500 litraa, hinattavien enimmillään jopa 5000 litraa.

Kasvinsuojeluruiskun pääosat ovat runko, pumppu, säiliö, puomisto ja putkisto säätölaitteineen. Kasvinsuojeluruiskun pumppuna käytetään nykyään toimintavarmoja mäntäkalvopumppuja. Puomiston suuttimet ovat yleensä viuhkasuuttimia. Ruiskutuskorkeus säädetään pienissä malleissa mekaanisella hissillä ja isommissa hydraulisesti, jolloin puomistossa on lisäksi hydraulinen vakain, mikä tasaa sivuttaisia korkeudenvaihteluita ja heilahduksia.

Sääolot vaikuttavat oleellisesti ruiskutuksen onnistumiseen. Pilvipoutainen, lämmin, tyyni ilma on otollisin sää kasvinsuojeluruiskutuksen onnistumiseksi. Kuumassa auringonpaisteessa tehty ruiskutus voi vioittaa viljelykasvia, joten sopivimmat olosuhteet ovat aamulla tai illalla. Tasainen 5–7 km/h ajonopeus varmistaa ruiskutuksen onnistumisen. Tuulettomiin olosuhteisiin tarkoitetulla viuhkasuuttimella sopiva puomiston korkeus kasvustosta on 50 cm.

Torjunta-aineita saa levittää vain siihen koulutuksen saanut henkilö, ja kasvinsuojeluruiskut pitää testata viiden vuoden välein, valtuutetun ulkopuolisen testaajan toimesta.