Menu:

Ohjeet:

1. Klikkaa simulaattori-
painiketta

2. Täytä lomakkeessa olevat kohdat

3. Klikkaa "Laske tulos"-painiketta

» simulaattori

Linkki:

- Nitraattidirektiivi

 

Jyrsintä

Jyrsinkylvössä yhdellä ajokerralla tehdään sekä muokkaus että kylvölannoitus. Muokkauskoneena käytetään traktoriin kiinnitettyä jyrsintä, jota seuraa kylvölannoitin. Etuina menetelmälle ovat työajan säästö, maan tiivistymisen väheneminen ja maan kosteuden säästö. Toisaalta riskinä on kylvötyön epäonnistuminen, sillä muokkaustyön ajoituttua kylvötyön yhteyteen ei siinä tapahtuneita virheitä voida enää korjata. Jyrsinkylvöllä on viljoilla kokeissa saavutettu normaali tai hieman heikompi sato.Jyrsintä
Kuva: Zetra Oy

Jyrsinkylvössä voidaan käyttää tasojyrsintä tai kelajyrsintä. Tasojyrsin ja kelajyrsin ovat aktiivisia työkoneita eli muokattaessa moottorin teho siirretään voimanottoakselin välityksellä muokkaaviin teriin eikä renkaiden ja maan välityksellä kuten äestettäessä. Tasojyrsimellä muokkauspohjasta tulee epätasaisempi ja karkeampi kuin, jos maa olisi äestetty kahteen kertaan, mikä ei kuitenkaan vaikuta alentavasti satotasoon. Muokkaustehoa voidaan säätää roottereiden pyörimisnopeutta, traktorin ajonopeutta tai traktorin moottorin pyörimisnopeutta muuttamalla.