Menu:

Ohjeet:

1. Klikkaa simulaattori-
painiketta

2. Täytä lomakkeessa olevat kohdat

3. Klikkaa "Laske tulos"-painiketta

» simulaattori

Linkki:

- Nitraattidirektiivi

 

Aitosuorakylvö

Suorakylvö tarkoittaa kylvöä suoraan edeltävän kasvin jälkeen ilman mitään muokkaustoimenpiteitä. Näin ollen suorakylvöllä pystytään vähentämään kevättöiden vaatimaa työmenekkiä kiireisimpään aikaan ja siten myös suurentamaan viljelyssä olevaa peltopinta-alaa. Suorakylvö myös parantaa maan rakennetta.

Suorakylvö vaatii hyvän maan rakenteen, maan on oltava hyvin vettä läpäisevää ja peltojen ojituksen on oltava kunnossa. Monivuotisten rikkakasvien, erityisesti juolavehnän, torjunta on kokonaan kemiallisen torjunnan varassa, koska muokkaukset jäävät pois. Kestorikkasvit on torjuttava glyfosaattiruiskutuksella jopa vuosittain. Suorakylvökone on hankintahinnaltaan kallis, mutta toisaalta muokkauskoneita ei enää tarvita. Muokkaamiselta ei suorakylvössä kuitenkaan Suomen olosuhteissa välttämättä kokonaan vältytä. Jonkinasteinen muokkaaminen voi ajoittain tulla kysymykseen, jos esim. sadonkorjuun tai ruiskutuksen yhteydessä muodostuu pyöränjälkiä, on ne jollain tasattava.Aitosuorakylvö
Kuva: Vieskan Metalli Oy

Suomessa myytävissä suorakylvökoneissa on lautas- tai kiekkovantaat. Lautasvantaassa on yksi puurolautasen muotoinen kiekko ja kiekkovantaassa on kaksi suoraa kiekkoa. Siemenelle ja lannoitteelle voi olla eri vannas, tai siemen ja lannoite kylvetään saman vantaan kautta. Jos siemen ja lannoite kylvetään saman vantaan kautta, ne voidaan sijoittaa samaan tai omiin riveihinsä, rivivälinä käytetään yleensä 12,5 c. Lannoitteen ja siemenen sijoittamisesta samaan riviin ei ole todettu sellaisia haittoja

Käytännön viljelyssä suorakylvön satoa on pyritty nostamaan käyttämällä suurempaa siemenmäärää kuin perinteisessä kylvölannoituksessa. Kuivalla savi- tai hiesumaalla suorakylvökoneelta vaaditaan painoa jotta vantaat säilyttävät asetetun työsyvyyden pellon pinnan muodon vaihdellessa.