Menu:

ESR ja tuotantorengas

Ohjeet:

1. Klikkaa simulaattori-
painiketta

2. Täytä lomakkeessa olevat kohdat

3. Klikkaa "Laske tulos"-painiketta

» simulaattori

Linkki:

- Nitraattidirektiivi

 

Maalajit

Aitosavi (As)

Aitosavessa savesta on vähintään 60 % ja se on tuoreena hyvin muovailtavaa. Aitosavet ovat luontaisesti runsasravinteisia ja niiden ravinteidenpidätyskyky on hyvä. Ne pidättävät myös hyvin vettä, joskin suurin osa siitä sitoutuu lujasti eikä ole helposti kasvien saatavilla. Aitosaven halkeilu helpottaa kuitenkin kasvin juurien tunkeutumista kosteampaan pohjamaahan, mikä parantaa poudankestävyyttä.

Hietasavi (HtS)

Hietasavessa on savesta 30-60% ja niiden viljelyominaisuudet määräytyvät lisäksi hieta- ja hiesupitoisuuden mukaan. Hietasavet ovat vesi- ja ravinnetalouden kannalta hyviä viljelymaita, joskin viljelyominaisuuksissa on alueellisia eroja. Rannikkoalueen hietasavet ovat parhaita sillä niiden hiesupitoisuus on alhainen. Glasiaaliset hietasavet ovat usein poudanarkoja ja hankalia muokata.

Hieta (Ht)

Hiedat ovat hikeviä. Karkea hieta läpäisee hyvin vettä, eikä ole altis kuorettumaan. Rakenteeltaan se on irtonaista ja kuohkeaa. Lievästi savinen hieta on ihanteellista viljelymaata. Hieno hieta on rakenteeltaan kokkareista ja pehmeää. Sen veden pidätyskyky on hyvä ja veden kapillaarinen nousu on nopeaa. Hieno hieta on tavallisesti sopivan kosteaa, riittävän ilmavaa ja ravinteita pidättyy kohtalaisen hyvin. Sillä on jonkin verran juoksuominaisuuksia, joten ojan luiskat pyrkivät sortumaan. Haitallinen ominaisuus on rousteen muodostuminen, kun vettä nousee kapillaarisesti jäätymisen aikana.

Hiesu (Hs)

Hiesu on märkänä juoksevaa ja hyllyvää eikä muovailtavaa kuten savi. Näin ollen hiesu valuu herkästi ja tukkii ojat umpeen. Kuiva hiesu on pölisevää ja tahraavaa. Hiesumaassa maahiukkaset eivät pysty tarttumaan toisiinsa kuten savihiukkaset, koska ne eivät ole muodoltaan litteitä ja samalla tavalla sähköisesti varautuneita. Näin ollen hiesuissa ei muodostu kestäviä muruja ja niiden välisiä huokosverkostoja. Hiesu ei myöskään kutistu ja paisu kosteusvaihteluiden mukaan, vaan sade liettää herkästi maan pinnan ja kuivuminen kovettaa sen pinnan kuorettumaksi.

Kasveille käyttökelpoista vettä on hiesuissa varsin runsaasti, tosin kasvin juuret jäävät tiiviissä hiesussa melko mataliksi. Hiesuissa vesi nousee kapilaarisesti, mutta hitaammin kuin hietamailla. Hiesumaat ovat routivia, mutta routa ei kuitenkaan pysty tehokkaasti muokkaamaan hiesupeltoja.

Hiue (He)

Hiue on hiedan ja hiesun seos ja sen viljelyominaisuudet riippuvat siitä kumpaa lajitetta on enemmän. Myös savespitoisuus vaikuttaa ominaisuuksiin. Hiue on yleensä kuorettuvaa ja altista rousteen muodostukselle.