Menu:

ESR ja tuotantorengas

Ohjeet:

1. Klikkaa simulaattori-
painiketta

2. Täytä lomakkeessa olevat kohdat

3. Klikkaa "Laske tulos"-painiketta

» simulaattori

Linkki:

- Nitraattidirektiivi

 

Ruokohelpi

Ruokohelpi on runsaasti biomassaa tuottava monivuotinen heinäkasvi, joka menestyy hyvin koko Suomessa. Ruokohelven lämpöarvo on 4,9 MWh/tka. Kasvi tuottaa kuiva-ainetta 10 t/ha ja sen tuottama korsimassa soveltuu hyvin ominaisuuksiltaan energiantuotantoon. Ainoastaan kevätkorjatulla ruokohelvellä tuhkan pehmenemis- ja sulamislämpötilat ovat korkeammat kuin turpeella ja juuri tuhkan käyttäytyminen on yksi merkittävimmistä peltobiomassojen energiakäyttöön liittyvistä ongelmista. Ruokohelven tuhkan pehmenemispiste on 1125 °C, kun turpeella se on 1060 °C.Ruokohelpi
Kuva: JAMK/Jari Tuikkanen

Ruokohelpi on hyvin viljelyvarma ja sietää hyvin niin kuivuutta kuin pitkiäkin tulvia. Nopeakasvuiselle helvelle eivät rikkakasvit juuri pärjää, joten se tarvitsee näiden torjuntaa korkeintaan viljelmän perustamisvuonna. Tuhoeläimiä ei ruokohelvellä ole havaittu. Monivuotisuus laskee perustamiskustannukset varsin alas, sillä kasvusto tarvitsee uudistaa vain 10-12 vuoden välein. Koska biomassasato korjataan kuloheinänä, pystyy ruokohelpi kasvattamaan laajan juuriston ja varastoimaan tehokkaasti ravinteita, sillä kasvuston niittäminen kasvukaudella häiritsee heinäkasvien juuriston kehittymistä. Lannoitustarve on täten alhainen, sillä helpi varastoi tehokkaasti ravinteita vankkaan juuristoonsa; tästä syystä se on myös erinomainen valumavesien suodattaja ja ympäristöystävällinen viljelykasvi. Kevätkorjuun ansiosta ruokohelven vaatimat peltotyöt ajoittuvat eri vuodenaikoihin perinteisten viljelykasvien kanssa, mikä vähentää peltotöiden kasaantumista ja lisää maatilan koneiden käyttöastetta.