Menu:

ESR ja tuotantorengas

Ohjeet:

1. Klikkaa simulaattori-
painiketta

2. Täytä lomakkeessa olevat kohdat

3. Klikkaa "Laske tulos"-painiketta

» simulaattori

Linkki:

- Nitraattidirektiivi

 

Johdanto

Peltoenergia on Suomessa toistaiseksi verrattain vähän käytetty energiamuoto. Peltoenergia-sanalla tarkoitetaan pellolla energiakäyttöön viljeltävistä kasveista saatavalla biomassalla tai elintarvikekasvien viljelystä saatavien sivutuotteiden biomassoilla tuotettua lämpö- tai sähköenergiaa. Energiakäyttöön voidaan viljellä periaatteessa mitä kasvia tahansa, mutta kustannustekijät suosivat nopeakasvuisia, helppohoitoisia ja vaatimattomia lajeja. Kasvilajeista tähän mennessä lupaavimmaksi on havaittu nopeakasvuinen ja polttoaineominaisuuksiltaan hyvälaatuinen ruokohelpi, jonka osalta on myös tehty eniten aiheeseen liittyvää tutkimusta. Muiksi energiakäyttöön soveltuviksi kasveiksi on tutkimuksissa eri puolilla Eurooppaa todettu mm. hamppu, viljat, nokkonen, rehukattara, elefanttiheinä ja jättiruoko.

Energiakasveja voidaan lämpö- ja voimalaitoksilla hyödyntää silppuna ja lyhytkiertopuulajeja hakkeena. Lisäksi öljykasveista puristettua öljyä voidaan käyttää sellaisenaan kattilapolttoaineena tai esteröitynä biodieselinä autojen dieselmoottoreissa. Energiakasveista voidaan myös valmistaa biokaasureaktorissa metaania käytettäväksi lämmön- tai sähköntuotantoon tai biokaasuautojen polttoaineena.

Peltoenergiakasvien tuotannon avulla monipuolistetaan maaseudun yrittäjien elinkeino-mahdollisuuksia. Peltoenergiakasvien tuotannossa voidaan hyödyntää olemassa olevaa viljely- ja korjuukalustoa. Suurempi kaluston käyttöaste parantaa maatalousyrittäjän ansaintamahdollisuuksia ja on myös kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Samalla se antaa sivutuloja ja edistää varsinaisen maataloustuotannon harjoittamisen edellytyksiä sekä parantaa mahdollisuuksia maaseudun säilyttämiseen elinkelpoisena ja asuttuna. Peltoenergiakasvit, mm. ruokohelpi, tarjoavat mahdollisuuden peltomaan lisä- ja hyötykäyttöön. Lisäksi energiakasvien viljelyn jälkeen pelto on helposti saatavissa takaisin elintarvikkeiden tuotantoon. Samalla kulttuurisesti arvokasta avointa maaseutumaisemaa saadaan säilymään metsittymis- ja pusikoitumisuhalta.