Barokki nimitys oli ensiksi haukkumanimitys, jolla 1800 -luvulla kuvattiin Euroopan 1600- ja 1700 -lukujen arkkitehtuuria. Nimitys tarkoitti "vääristynyttä, epämuodotunutta". Barokin ajan taiteen katsottiin olevan "vääristynyttä" suhteessa klassisistisiin pyrkimyksiin. Klassisistinen traditio jatkoi osaltaan kulkuaa aikakauden arkkitehtuurissa. Sitä nimitetään klassisismiksi tai barokkiklassismiksi. (Tolonen 1998, 50.)

Barokkia voidaan pitää hallitsijoiden ja vallan tyylinä. Sen kehitykseen vaikuttivat merkittävästi Italiassa paavi (kts. Rooman Pietari kirkko) ja Ranskassa Ludvig XIV (Versailles). Barokki sopi tyylisuuntana hyvin vallan pönkittämiseen: sen piirteisiin kuului mahtipontisuus, dramaattisuus, joka saatiin aikaiseksi mm. lähikuvilla ja kierteisillä muodoilla ja loistokkuus. Arkkitehtuuri ja kuvanveisto linkittyivät toisiansa tukeviksi kokonaistaideteoksiksi. Barokin ajan arkkitehdeistä merkittävimpiä olivat tyylisuunnan kehittäjät Gianlorenzo Bernini ja Francesco Borromini (kts. kohta materiaalit) ja kuvataiteessa mm. Caravaggio, Velazques, Rembrandt ja Rubens.

Viimeksi muutettu: perjantai, 10 marraskuu 2006, 14:04