Päihdetyön lähtökohdat ja haasteet 5 op > HISTORIA > Kotipolton aika > Kotipolton aika

Kotipolton aika

Ensimmäinen suomalaisia koskeva alkoholipoliittinen päätös tuli voimaan Ruotsin vallan aikana 1638, jolloin Ruotsin valtiopäivät määräsivät kaupunkeihin viinanpolttoveron. Suomessa juotiin yleisimmin ”itse pantua” olutta, mutta paloviinan poltto ja käyttö lisääntyivät 1500-luvulla. Viina liittyi tuolloin vieraanvaraisuuteen ja sitä käytettiin myös vaihtovälineenä.

Vähitellen alkoholijuomien haitalliset vaikutukset tulivat esille, minkä seurauksena alettiin lainsäädännöllisin keinoin rajoittaa alkoholijuomien kulutusta. Esim. 1600-luvulla alkoholijuomien kauppa kiellettiin jumalanpalveluksiin liittyen ja jumalanpalveluksen häiritseminen kriminalisoitiin.

Kotipolttoa pyrittiin hallitsemaan valtiontaloudellista syistä useaan otteeseen jo 1700-luvun loppupuolella rajoittamalla ja kieltämällä kotipolttoa. Asia sai lopullisen ratkaisunsa viina-asetuksessa vuonna 1800, minkä nojalla maaseudulla ainoastaan maanomistajat ja muut maata viljelevät saivat polttaa viinaa. Viinanpoltto-oikeudesta velvoitettiin maksamaan valmisteveroa. Tämä lainsäädäntö jäi Suomessa voimaan aina vuoteen 1866 asti.

1733 Juopumuksen vastainen asetus

Yhteiskunta puuttui juopuneena esiintymiseen ensimmäisiä kertoja vuonna 1733, jolloin kuningas antoi juopumuksen vastaisen asetuksen siitä, että päihtyneenä esiintymisestä julkisella paikalla ja juoppouteen kehottamisesta tuli rangaistava teko. 1800–luvulla höyryvoiman ja tislauslaitteiden kehittymisen myötä yleistyi myös viinan tehdaspoltto.

Suomeen perustettiin ensimmäinen raittiusliike Koitto vuonna 1860, jonka perustajajäseniä oli Elias Lönnrot. Raittiusliikettä oli suunniteltu jo vuodesta 1834, jolloin järjestettiin ensimmäiset kokoukset raittiusliikkeen perustamiseksi, mutta sen toteutumiseen kului lähes kolmekymmentä vuotta. Raittiusliike Koitossa pyrittiin kohtuukäyttöön. Liike ajoi voimakkaasti eteenpäin viinan kotipolton kieltämistä.

1866 Kotipoltto kiellettiin

Kotipolton aikakausi päättyi vuonna 1866 kotitarvepolton lakkauttamiseen. Tällöin alkoholinvalmistukseen ja myyntiin liitettiin vahvemmin myös verotus, joka toi tuloja sekä valtiolle että papistolle. Alkoholipolitiikan keskeiseksi lähtökohdaksi alkoi vahvistua valtiontaloudellinen näkökulma.

Oman aikakautensa raittiusvalistusta edustaa Turmiolan Tommi. Sarjakuva Turmiolan Tommista ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1858 osana raittiuskirjasarjaa. Raittiuden ystävät –seura otti vihkosen uudelleen käyttöön vuonna 1886, kolmas painos teoksesta otettiin 1920 –luvulla kieltolain kannattajien toimesta.

Tutustu Turmiolan Tommin koko tarinaan Raittiuden ystävien sivuilta