Seksuaalisuus asiakastyön näkökulmasta > OPPIMISTEHTÄVÄT > Oppimistehtävät > teeman kolme tehtävät

Seksuaalisuuden kohtaaminen asiakastyössä -aihekokonaisuuden oppimistehtävät

Tehtävä1: Oma seksuaalihistoria

Pohdi oman seksuaalisuutesi kehitystä lapsuudesta tähän hetkeen saakka. Mieti etenkin itsellesi elämänkulkusi aikana keskeisiä ja merkityksellisiä tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet nykyisiin käsityksiisi omasta seksuaalisuudestasi. Tutki asenteitasi, myyttejäsi ja uskomuksiasi seksuaalihistoriaa tehdessäsi. Hyödynnä oppimistehtävässä myös seksuaalianamneesikoostetta. Anna itsellesi työskentelyrauha. Kirjaa oppimispäiväkirjaan itseäsi varten ajatukset, jotka heräsivät työskennellessäsi.

Toteuta seksuaalihistoriasi luovalla tavalla piirtäen, maalaten, runon, tarinan, laulun, kollaasin tms. muodossa. Virikkeitä toteutukseen löydät itsestäsi. Kollaasin teossa voit hyödyntää esimerkiksi lehdistä tai luonnosta koottua materiaalia, myös kaikki värit sormiväreistä puuväreihin ovat käyttökelpoisia.

Tuo toteuttamasi seksuaalihistoriakuvauksesi kontaktijaksolle, jolloin jokainen ryhmään osallistuja vuorollaan kertoo omasta historiastaan sen, minkä sillä hetkellä haluaa itsestään tuoda esille. Tämän tehtävän tavoitteena on, että tulet tietoiseksi omasta seksuaalikehityksestäsi ja opit reflektoimaan omia asenteitasi ja käsityksiäsi ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Myös mahdolliset esteet, joita sinun on hyvä työstää ennen asiakastyön aloittamista, tulevat näkyviksi.

Tehtävä 2. Ammatillinen vuorovaikutus asiakastyössä

Verkkokeskustelu, verkkokeskusteluun pohjautuva kirjallinen tehtävä, edellisten hyödyntäminen toiminnallisin harjoittein lähiopintojaksolla

  • Valitse, haluatko olla asiakas vai työntekijä.
  • Luo itsellesi rooli.

Asiakas:
Luo asiakkaan rooli, joka puhuttaa sinua ajankohtaisesti. Mieti asiakkaan sukupuoli, ikä, perhetausta, ihmissuhteet ja muut elämisen puitteet. Pohdi asiakkaan roolin kautta seksuaalikysymyksiä ja seksuaalisuuden merkitystä tämän elämässä. Kirjoita roolikuvauksesi verkkoon ja viritä keskustelu virtuaalityöntekijän kanssa.

Työntekijä:
Luo työntekijän rooli oman viitekehyksesi (työ/opiskelusi) kautta. Tarkastele asiakkaasi esittämiä seksuaalikysymyksiä, hyödynnä seksuaalianamneesikoostetta ja ammatillisen vuorovaikutuksen periaatteita. Esitä asiakkaalle selkiinnyttäviä kysymyksiä. Huomioi, että työskentelet PLISSIT-mallin kahdella ensimmäisellä tasolla.

Laadi yhteenveto (pituus 2 sivua palautekansioon) verkkokeskustelusta: Mitä opin asiakkaan roolista ja työntekijän roolista. Hyödynnä PLISSIT–mallin kahden ensimmäisen tason tietoa.

Kontaktijaksolla työstämme verkkokeskusteluina toteutettuja asiakastapauksia draaman keinoin.

Häiriöt, sairaudet ja vammaisuus -aihekokonaisuuden oppimistehtävät

Tehtävä 3. Yleisimmät seksuaaliset toimintahäiriöt

Selvitä itsellesi yksi yleisimmistä seksuaalisista toimintahäiriöistä ja sen hoitomuodot käyttäen apunasi opintojaksossa annettuja taustamateriaaleja, kirjallisuutta, tutkimuksia ja www-linkkejä.

Tehtävä 4: Hoganin malli

Ymmärtääksesi seksuaalisten toimintahäiriöiden laajempia yhteyksiä tutustu materiaalissa olevaan Hoganin mallin oppimisaihioon ja pohdi sen avulla valitsemaasi toimintahäiriötä ja sen syntyä.

Tehtävä 5. Sairauden vaikutus seksuaalisuuteen

Laadi yhteenveto mind map -tekniikalla valitsemasi sairauden vaikutuksista ihmisen seksuaalisuuteen. Käytä yhteenvedossa apuna opintojakson materiaalissa olevaa orientoivaa kuviota. Valitse sairaus siten, että se tukee omaa ammattialuettasi ja ammatillista kehittymistäsi. Ota tehtävää tehdessäsi huomioon myös lääkkeiden vaikutukset ja toiminnalliset häiriöt, jotka mahdollisesti liittyvät sairauteen. Ilmoita mind map -tehtävässä

Häiriöt, sairaudet ja vammaisuus-aihekokonaisuuden verkkokeskustelut

Erektiohäiriö ja elämäntavat

Käy verkkokeskustelua tilanteesta, jossa miesasiakkaalla tai
-potilaalla on erektiohäiriö. Pohtikaa verkossa, millaisista elämäntapoihin liittyvistä asioista ja teemoista keskustelisit hänen kanssaan (vrt. PLISSIT-mallin "luvan ja ohjeiden antaminen"). Tarkastelkaa lisäksi yhdessä sitä, mitä ja millaisia tunteita, ajatuksia, haasteita ja esteitä keskustelemiseen näet liittyvän?

Vammaisuuden/vammautumisen vaikutus seksuaalisuuteen

Käy verkkokeskustelua käyttäen apunasi opintojaksossa olevaa verkkomateriaalia vammaisuudesta ja vammautumisesta sekä www-sivuja, jotka liittyvät seksuaalisuuteen ja vammaisuuteen.

Verkkokeskustelussa voit pohtia esimerkiksi seuraavia teemoja:

  • Millaisia asenteita, myyttejä ja tabuja liittyy vammaisuuteen ja seksuaalisuuteen ja miksi?
  • Mitä vammaisuus merkitsee seksuaalisuudelle, miehisyydelle tai naiseudelle?
  • Voiko vammautumisella tai vammaisuudella olla positiivisia vaikutuksia seksuaalisuuteen ja jos on, millaisia?
  • Millaisia hyväksytyksi tulemiseen ja rakastumiseen sekä rakastamiseen liittyviä kysymyksiä vammautuminen ja vammaisuus herättävät?