Seksuaalisuus asiakastyön näkökulmasta > ERITYISTILANTEET > Seksuaaliset toimintahäiriöt > Erektiohäiriön syitä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Erektiohäiriön syitä

1. Ikääntyminen

Erektiohäiriön esiintyvyys kasvaa selvästi iän myötä, jonka syynä on se, että erektiohäiriöitä aiheuttavat sairaudet (esim. diabetes, sepelvaltimotauti) lisääntyvät iän myötä.Ikääntymiseen liittyvän erektion heikkenemisen oletetaan johtuvan myös paisuvaiskudoksessa tapahtuvasta aineenvaihdunnan lopputuotteiden kertymisestä kudoksiin. Erektiohäiriö liittyy usein parisuhteen muutoksiin ja muihin psykososiaalisiin tekijöihin. Oma tai kumppanin sairastuminen tai yleinen yleiskunnon heikentyminen vähentää seksuaalista aktiivisuutta ja siten heikentää myös erektiota. Leskeytymisen myötä saattaa myös esiintyä erektion heikentymistä. (Virtanen 2002, ks. myös Kosunen, Cacciatore & Hervonen 2003.)

2. Lääkkeiden sivuvaikutukset

Lääkkeiden on todettu voivan aiheuttaa haittavaikutuksenaan erektiohäiriöitä. Lääkkeet saattavat myös häiritä seksuaalista halua, orgasmia ja siemensyöksyä. Tyypillisiä lääkkeitä, joiden käytössä on todettu esiintyvän erektion häiriöitä ovat jotkut verenpainetta alentavat lääkkeet, masennuslääkkeet, antiandrogeenisesti vaikuttavat lääkeaineet ja päihteet. (Virtanen 2002, ks. myös Kosunen, Cacciatore & Hervonen 2003.)

Lääkkeet ja seksuaalisuus/Verneri.net

3. Elämäntavat

Tupakointi, ylipaino, alkoholin suurkulutus ja huono fyysinen kunto heikentävät erektiota.

Tupakointi haittaa erektiota siten, että valtimoveren virtaus penikseen heikkenee ja toisaalta myös tupakoinnin aiheuttama peniksen valtimoverisuonten supistuminen heikentää jäykistymiskykyä. Lisäksi tupakointi vaurioittaa verisuonten sisäkalvoa (ns. endoteeli) ja ääreishermostoa. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen verenkierto joidenkin kuukausien kuluessa normalisoituu ja erektio voi palata normaaliksi. Tieteelliset tutkimustulokset osoittavat täysin kiistatta, että tupakointi vaikuttaa merkittävästi erektiohäiriöiden syntyyn ja vaikeusasteeseen. Tupakoimattomuus on tehokas keino estää ja parantaa erketio-ongelmia. (Piha 2009)

Ylipaino heikentää lantion alueen verenkiertoa ja ylipaino sinänsäkin hankaloittaa yhdyntää (Virtanen 2002). Vaikuttamalla ylipainoon saadaan myös erektiota parannettua (Lukkarinen 2006)

Alkoholin suurkuluttajille (eli miehillä >24 annosta alkoholia viikossa) voi ilmaantua vuosien kuluessa hermoratavaurioita (neuropatia) ja myös mieshormonin määrä veressä voi laskea. Sen vuoksi erektio ja usein myös seksuaalinen halukkuus heikentyvät.

Heikko fyysinen kunto ja erilaiset stressitekijät voivat vaikuttaa erektiota huonontavasti (Virtanen 2002).

Erektiohäiriöllä ja sydän- ja verisuonisairauksilla (kuten sepelvaltimotaudilla) on yhteisiä riskitekijöitä: ikääntyminen, tupakointi, sokeritauti, verenpainetauti ja korkea kolesteroli. On arveltu, että erektiohäiriö voisi olla esimerkiksi sepelvaltimotaudin ensimmäinen oire. Useissa viime aikoina tehdyissä tutkimuksissa onkin todettu kiistaton yhteys erektiohäiriön ja sepelvaltimotaudin välillä. Tutkimuksiin perustuen on esitetty, että erektiohäiriö voi edeltää 3-5 vuodella sepelvaltimotaudin oireita. (Schouten ym. 2008, ks. myös Piha 2009).

Erektiohäiriö ennustaa

Erektiohäiriöllä ja sydän- ja verisuonisairauksilla (kuten sepelvaltimotaudilla) on yhteisiä riskitekijöitä: ikääntyminen, tupakointi, sokeritauti, verenpainetauti ja korkea kolesteroli. On arveltu, että erektiohäiriö voisi olla esimerkiksi sepelvaltimotaudin ensimmäinen oire. Useissa viime aikoina tehdyissä tutkimuksissa onkin todettu kiistaton yhteys erektiohäiriön ja sepelvaltimotaudin välillä. Tutkimuksiin perustuen on esitetty, että erektiohäiriö voi edeltää 3-5 vuodella sepelvaltimotaudin oireita. (Schouten ym. 2008, ks. myös Piha 2009).

 

Lähteet

Kosunen E, Cacciatore R. & Hervonen A. 2003. Seksuaalisuus elämänkaaressa. Duodecim 119, 209-216.

Lukkarinen, O. 2006. Miehen seksuaaliongelmat. Teoksessa D. Apter, L. Väisälä & K. Kaimola (toim.) Seksuaalisuus. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 264-278.

Piha, J. 2002. Tupakoinnin vaikutus erektiokykyyn. Luettavissa: http://www.seksuaaliterveysklinikka.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=25

Schouten B. W. V. ym. 2008. Erectile dysfunction prospectively associated with cardiovascular disease in Dutch general population: results from the Krimpen study. International Journal of Impotence Research 20:92-99.

Virtanen J. 2002. Kliininen seksologia. WSOY, Helsinki.