Seksuaalisuus asiakastyön näkökulmasta > ERITYISTILANTEET > Seksuaaliset toimintahäiriöt > Erektiohäiriö ja masennus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Erektiohäiriö ja masennus

Nuorilla miehillä erektiohäiriön psyykkinen perussyy on usein suorituspaine tai jännitys, vanhemmilla miehillä stressi ja raha- tai työhuolet. Usein erektiohäiriön syy on sekamuotoinen: fyysisten ja psyykkisten tekijöiden yhteisvaikutus. (Pelkonen & Ruutu 1995.)

Masennus

Erektiohäiriö voi johtua masennuksesta - ja toisaalta aiheuttaa masennusta. Masennus voi viedä ihmiseltä kyvyn kokea mielihyvää. Se ei vaikuta pelkästään mieleen vaan myös koko kehoon - joskus odottamattomalla tavalla. Moni masennusdiagnoosin saanut mies kärsii myös erektiohäiriöstä. Sitä, miksi masennus vaikuttaa tällä tavoin, ei toistaiseksi tarkkaan tiedetä.

Erektiovaikeudet voivat vaikuttaa merkittävästi miehen elämään heikentämällä hänen itsetuntoaan ja saamalla hänet epäilemään omaa miehisyyttään. Tämän seurauksena mies voi alkaa eristäytyä tunnetasolla perheenjäsenistä ja ystävistä, jopa puolisostaan tai elämänkumppanistaan, jolloin ihmissuhteet ja elämänlaatu voivat kärsiä. Aikaisemmin erektiohäiriön katsottiin johtuvan psyykkisistä syistä, mutta nykyisin tiedetään, että erektiohäiriö liittyy usein erilaisiin fyysisiin sairauksiin tai elämäntapatekijöihin.

Masennuksesta kärsivillä erektiohäiriö voi johtua psyykkisistä tai fyysisistä syistä tai molemmista. Arvioidaan, että vain noin 20 %:lla syy on yksinomaan psykologinen eli kääntäen 80 %:lla potilaista voidaan todeta elimellinen vika. Toisaalta psykologiset tekijät tulevat lähes aina mukaan pahentamaan tilannetta, vaikka erektiohäiriön varsinainen syy olisi selvästi elimellinen. Lieväänkin erektiohäiriöön liittyy erittäin helposti suorituspainetta ja epäonnistumisen pelkoa, jolloin tuloksena on yhdynnän epäonnistuminen. Seurauksena syntyy epäonnistumisen kierre, joka voi johtaa siihen, että yhdyntää ei uskalleta enää yrittääkään. Miehen itsetunto kärsii, ilmaantuu masennusta ja parisuhderistiriitoja. Tässä tilanteessa kumppanin tuki ja ymmärtäväisyys ovat erityisen tärkeitä.

Lähteet

Lepola, U. & Koponen, H. 2003. Seksuaalisten toimintojen häiriintyminen psykiatrisissa sairauksissa. Duodecim 119, 255-259.
Pelkonen, R. & Ruutu, M. 1995. Erektion ja ejakulaation häiriöt. Teoksessa O. Hovatta, A. Ojanlatva, R. Pelkonen & P. Salmimies. Seksuaalisuus. Duodecim, Helsinki, 134 - 152.
Virtanen J. 2002. Kliininen seksologia. WSOY, Helsinki.