Seksuaalisuus asiakastyön näkökulmasta > ERITYISTILANTEET > Seksuaaliset toimintahäiriöt > Erektiohäiriön syitä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Erektiohäiriön syitä

4. Verenpainetauti

Koska erektioon tarvitaan riittävä verenvirtaus siittimeen, on helppo ymmärtää, että verenkiertoelimistöön liittyvät sairaudet voivat olla yhteydessä erektiohäiriöön. Verenpainetauti on yleisin näistä sairauksista. Verenpainetauti on usein oireeton sairaus, mutta ajan myötä se voi hoitamattomana aiheuttaa vaikeita terveysongelmia. Verenpainetauti lisää sydämen työmäärää, kuormittaa tarpeettomasti verisuonia ja saattaa johtaa verisuonten kovettumiseen tai kaventumiseen. Ahtautuneiden valtimoiden kyky kuljettaa verta elimiin voi heikentyä. Kun kudokset eivät saa riittävästi happea tai ravintoa, voi niiden toiminta häiriintyä. Verenpainetautiin ja sen lääkehoitoon saattaa liittyä erektiohäiriö. (Virtanen 2002.)

5. Diabetes

Diabetes voi aiheuttaa muutoksia hermostossa ja verisuonissa. Näillä muutoksilla on ajan mittaan vaikutus monen diabeetikkomiehen erektioon. Diabeteksen ja erektiohäiriön välinen yhteys on todettu useissa tutkimuksissa ja sen on todettu olevan yksi yleisimmistä erektiohäiriön fyysisistä syistä. Huonossa hoitotasapainossa olevaan diabetekseen voi joskus liittyä tilapäisiä erektiovaikeuksia, kunnes löydetään oikea lääkitys ja/tai ruokavalioon tehdään asianmukaiset muutokset.

Jos diabetes on kestänyt useita vuosia, erektiohäiriö ei ehkä ole korjattavissa, mutta sitä voidaan hoitaa. Tyypin I diabetekseen (insuliinista riippuvainen diabetes) sairastutaan yleensä varhaisessa iässä ja sitä sairastavilla erektiohäiriötä voi esiintyy jo nuorempana. Tyypin II diabetes (aikuisiän diabetes) kehittyy vasta aikuisiällä ja siihen sairastuvilla miehillä erektiohäiriötä esiintyy todennäköisemmin vasta myöhemmällä iällä. Erektiohäiriö on yhtä yleinen kummassakin diabetestyypissä. (Vanhanen 2003, Lukkarinen 2006, www.diabets.fi.)

6. Sydän- ja verisuonisairaudet

Miehillä, joilla on sydän- ja verisuonisairaus, on korkea riski saada erektiohäiriö. Sydän- ja verisuonisairauksista kärsivillä miehillä valtimoiden kyky kuljettaa verta elimiin on usein heikentynyt. Kun kudokset eivät saa riittävästi happea ja ravintoa, voi niiden toiminta häiriintyä. Tutkimusten mukaan erektiohäiriötä voi esiintyä jopa neljällä viidestä miehestä, joilla on ääreisverenkierron sairaus, kahdella kolmesta miehestä, jotka ovat sairastaneet sydäninfarktin, ja yli puolella miehistä, joille on tehty ohitusleikkaus. Myös sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon käytetyt lääkkeet voivat aiheuttaa erektiohäiriötä. (Pelkonen & Ruutu 1995, Virtanen 2002, Vanhanen 2003.)

Sydän- ja verisuonisairaudet, daibetes ja seksuaalisuus [pdf, 71 KB]

7. Eturauhasleikkaus

Etenkin eturauhasen syövän vuoksi tehtyyn laajaan eturauhasen poistoleikkaukseen (ns. radikaali prostatektomia) liittyy erektiohäiriön riski. Lisäksi erektiohäiriö voi liittyä eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun vuoksi tehtävään höyläystoimenpiteeseen (TURP). Eturauhassyövän tai eturauhasen hyvälaatuisen liikakasvun vuoksi tehdyn leikkauksen aiheuttama erektiohäiriö johtuu hermosäikeiden vaurioitumisesta. Nämä erektioon vaikuttavat lähes näkymättömän ohuet hermosäikeet sijaitsevat eturauhasen kapselin takapinnalla. Usein myös itse sairauden aiheuttama stressi tai masennus voi olla mukana vaikuttamassa erektiohäiriön syntyyn.

8. Selkäydinvamma

Koska hermoston ja verisuonten normaali toiminta on olennaista erektiossa, keskushermostoon tai siittimeen vaikuttava vamma tai leikkaus voi aiheuttaa erektiohäiriön. Selkäydinvamman vaikutus erektiokykyyn riippuu vamman vaikeusasteesta ja sijainnista. Potilailla, joilla on vaikea selkäydinvamma tai joilla vamma sijaitsee selkäytimen alaosassa, erektiohäiriö on yleensä vaikea-asteisempi kuin potilailla, joilla vamma on lievempi tai sijaitsee selkäytimen yläosassa. Vaikka kolme neljästä selkäydinvammapotilaasta saavuttaa erektion, erektio on yhdynnän kannalta riittävä vain joka neljännellä. (ks. Ahopelto, Valtonen, Juntto & Dahlberg 2004.)

Invalidiliitto: Selkäydinvamma ja seksuaalisuus

Lähteet

Ahopelto P., Valtonen K. Juntto S. & Dahlberg A. 2004. Selkäydinvamma, mies ja seksuaalisuus. Invalidiliiton julkaisuja 3.


Pelkonen R. & Ruutu M. 1995. Erektion ja ejakulaation häiriöt. Teoksessa Hovatta O, Ojanlatva A., Pelkonen R. & Salmimies P. Seksuaalisuus. Duodecim, Helsinki, 134 - 152.

Vanhanen H. 2003. Sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes ja seksuaalisuus. Duodecim 116, 229-234.

Vanhanen, H. 2003. Sydän- ja verisuonisairaudet, daibetes ja seksuaalisuus. Aikakauskirja Duodecim 119(3):229-234.

Virtanen J. 2002. Kliininen seksologia. WSOY, Helsinki.