Seksuaalisuus asiakastyön näkökulmasta > ERITYISTILANTEET > Seksuaaliset toimintahäiriöt > Erektiohäiriö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Erektiohäiriö

Erektiohäiriöllä tarkoitetaan kyvyttömyyttä saavuttaa tai pitää yllä tyydyttävään seksuaaliseen kanssakäymiseen tai masturbaatioon riittävää erektiota. Erektiohäiriössä verisuonet eivät laajene riittävästi, jolloin verimäärä ei riitä jäykistämään siitintä erektioon. (Virtanen 2002, Lukkarinen 2006.)

Erektiohäiriö on aina oire jostakin, ei varsinainen sairaus.

Erektiohäiriön vaikeusasteiden luokittelu

Lievä erektiohäiriö: miehellä on vaikeuksia ylläpitää erektiota, häiriö on tilapäinen eikä se vaikuta seksuaalielämään

Keskivaikea erektiohäiriö: miehen on vaikea saada aikaan erektio, häiriö on tilapäinen ja se vaikuttaa seksuaalielämään

Vaikea erektiohäiriö: erektiota ei saada aikaan lainkaan, häiriö on pysyvä ja seksuaalinen aktiviteetti on alentunut

Erektiohäiriön luokittelu onnistuneiden yhdyntöjen määrällä

Lievä erektiohäiriö 7-8 yhdyntäyritystä onnistuu
Keskivaikea erektiohäiriö 4-6y hdyntäyritystä onnistuu
Vaikea erektiohäiriö 0-3 yhdyntäyritystä onnistuu

Suomessa on yli 300 000 iältään 40-70 -vuotiasta miestä, jotka kärsivät erektiohäiriöstä. Kun tähän lukuun lasketaan mukaan elämänkumppanit, puhutaan jopa 600 000 suomalaisesta, joiden elämää erektiohäiriö enemmän tai vähemmän haittaa. Maailmanlaajuisesti erektiohäiriö koskettaa satoja miljoonia ihmisiä. (Koskimäki, Hakama, Huhtala & Tammela 2000.)

Erektionhäiriön esiintymistä ovat tutkineet Koskimäki ja kumppanit (2000). Tutkimuksen kohderyhmänä oli 50-, 60- ja 70-vuotiaat miehet. Eri asteisia erektiohäiriöitä esiintyi 74 %:lla kaikista miehistä ja 48 %:lla heistä häiriö oli lievä, 14 %:lla keskivaikea ja 12 %:lla vaikea. Erektio-ongelmien määrä ja vaikeusaste lisääntyivät iän myötä. (Koskimäki ym. 2000.)

Erektion mekanismi

Erektio on verenkiertoon ja keskushermostoon liittyvän monimutkaisen tapahtumasarjan tulos. Siittimessä on kaksi cavernosum -paisuvaista, jotka lähtevät lantionpohjasta ja kulkevat rinnakkain siittimen molemmin puolin ulottuen siittimen kärkeen asti. Paisuvaiskudoksessa on runsaasti verisuonia, joiden seinämät ovat lepotilassa supistuneet. Seksuaalinen kiihottuminen saa verisuonet laajenemaan, jolloin siittimeen virtaa nopeasti verta. Samalla laskimot, jotka normaalisti vievät verta pois siittimestä, supistuvat. Tämän seurauksena penis täyttyy verellä ja jäykistyy erektioon. (Niemi 1995.)

Miehen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyviä linkkejä:

Väestöliitto - Miesten seksuaaliterveys

Verkkoklinikka - Suhteet

Miehen seksuaaliterveys

Miesklinikka

Seksuaaliterveysklinikka

Duodecim Miehen seksuaalitoimintojen häiriöt (haettu 2.2. 2010)

Lähteet

Koskimäki, J. Hakama, M. , Huhtala, H. & Tammela T. L. J. 2000. Erektiohäiriöiden yleisyys ja yhdyntöjen määrä. Duodecim 116(7):737-41.

Lukkarinen, O. 2006. Teoksessa D. Apter, L. Väisälä & K. Kaimola (toim.) Miehen seksuaaliongelmat. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 264-278.

Niemi, M. 1995. Seksuaalisuuden biologinen perusta. Teoksessa O. Hovatta, A. Ojanlatva, R. Pelkonen & P. Salmimies. Seksuaalisuus. Duodecim, Helsinki, 17-45.

Virtanen, J. 2002. Kliininen seksologia. WSOY, Porvoo.