Seksuaalisuus asiakastyön näkökulmasta > ERITYISTILANTEET > Seksuaaliset toimintahäiriöt > Seksuaalinen haluttomuus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seksuaalinen haluttomuus

Mitä on seksuaalinen halu ja haluttomuus?

Seksuaalinen halukkuus on tila, joka edellyttää kiihottumista ja on siihen kiinteästi yhteydessä. Seksuaalinen halukkuus on psykobiologinen taipumus, joka houkuttelee seksuaaliseen käyttäytymiseen. Se on energiaa, joka aiheuttaa seksuaalisen toiminnan. Seksuaalisen halukkuuden sisältämä energia vaihtelee voimakkuudeltaan ja taajuudeltaan ja se muuttaa usein suuntaa. Halukkuus ei siis ole mikään pysyvä tila, vaan sen kohde ja määrä vaihtelevat.

Seksuaalinen haluttomuus on ihmisen itsensä määrittelemä tilanne, ja voi siis johtua monista eri syistä ja olla hyvin monenlaista.

Seksuaalisen haluttomuuden piirteitä

 • Haluttomuus on usein naisten kokema ongelma, mutta myös miehet kärsivät siitä
 • Haluttomuus lisääntyy iän myötä, mutta sitä esiintyy kaikenikäisillä
 • Aviomiehet arvioivat vaimonsa halun suuremmaksi , kuin se vaimojen omasta mielestä on
 • Haluttomuuden yhteydessä esiintyy usein myös muita toiminnallisia häiriöitä
 • Seksuaalisen haluttomuuden tyypit ovat

 • ensisijainen haluttomuus, jossa libido, motivaatio ja toiminta ovat alentuneet
 • vastenmielisyys seksuaalisuutta kohtaan
 • seksuaalisen nautinnon puute
 • seksuaalisen halun yhteensopimattomuus
 • Syitä haluttomuuteen

  Haluttomuuden mahdolliset syyt voidaan jakaa interpersoonallisiin, psykososiaalisiin ja vuorovaikutukseen liittyviin ja fysiologisiin sekä biologisiin syihin. Interpersoonallisia syitä ovat mm. seksuaalinen yhteensopimattomuus, läheisyyden ja tunteidien ilmaisemisen kyvyttömyys tai pelko, sitoutumisongelmat. Psykososiaalisia ja vuorovaikutukseen liittyviä syiytä ovat mm. elämäntilanne- ja parisuhdevaikeudet, kielteiset asenteet tai epäluuloisuus seksuaalisuutta kohtaan. Fysologisia ja biologisia syitä ovat esimerkiksi sairauden tai vamman aiheuttamat anatomis-fysiologiset muutokset, lääkkeet, fyysinen uupuneisuus, lapsettomuus, synnytyksen jälkeinen tila, depressio tai päihteiden runsas käyttö. (Kivijärvi 2001, Virtanen 2002, Räsänen 2003, Väisälä 2006)

  Haluttomuuden hoito

  Seksuaalisen haluttomuuden hoidon kulmakivi on perusteellinen seksuaali-anamneesi. Haluttomuuden hoidon tulee perustua haluttomuuden syihin ja niiden välittävien mekanisimien selvittämiseen, ei ainoastaan kliiniseen tutkimukseen asiakkaan ongelmasta.

  Huomio tulee kiinnittää seuraaviin tekijöihin:

 • Lääketieteellisten syiden selvittäminen (hormonitilanne)
 • Altistavat tekijät (mm. aiemmat seksuaaliset kokemukset, itsetunto, poikkeava minäkuva, asenteet, vuorovaikutuksen ongelmat)
 • Edistävät tekijät (mm. elimelliset sairaudet, lääkkeet, päihteet ja elämäntilanne)
 • Ylläpitävät tekijät (mm. toistuvat seksuaalinen epäonnistuminen, torjunta ja niistä syntyvä noidankehä, viestinnän häiriöt ja vähäiset tiedot).
 • Haluttomuuden hoidossa huomioitavaa

  1.Pohdittava, mikä saa seksuaalisen halun säätönappulan kääntymään off-asentoon?

  - Millaiset ajatukset?
  - Millaiset tunteet?
  - Millaiset tapahtumat?
  - Millaiset teot?

  2. Pohdittava naisen/miehen/parin kanssa, millainen ilmapiiri lisää seksuaalista halua, millaisiin asioihin tulisi kiinnittää huomiota halun lisäämiseksi.

  3. Lisättävä tietoisuutta omista mielikuvista, aistillisuudesta ja annetaan niihin lupa. Fantasiat ovat tärkeä terapeuttinen työkalu.

  4. Opastettava esimerkiksi rentoutus-, hellyys- ja kommunikaatio- ja suuteluharjoituksiin.

  Harjoituksia seksuaalisen halun innoittamiseksi

  Hellyysharjoituksa

  Naisen seksuaalisuudesta

  Naisen seksuaalisuus

  Lähteet

  Kivijärvi A. 2001. Todennäköisesti jokainen nainen on joskus seksuaalisesti haluton. Suomen lääkärilehti 1, 80-82

  Kontula O 2008 Halu & intohimo. Tietoa suomalaisesta seksistä. Otava, Helsinki.

  Räsänen M. 2003. Naisen seksuaalitoimintojen häiriöt. Duodecim 119, 219-227

  Virtanen J. 2002. Kliininen seksologia. WSOY, Helsinki.

  Väisälä, L. 2006. Seksuaalinen haluttomuus. Teoksessa D. Apter, L. Väisäälä K. Kaimola (toim.). Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 245-249.

  Terveysportti/Miten puhua seksistä ja seksuaalisuudesta, Naisen halut ja parisuhde. (haettu 18.11. 2009)