Seksuaalisuus asiakastyön näkökulmasta

Seksuaalisuus asiakastyön näkökulmasta

Opintojaksokuvaus

Opintojakson tavoitteet:

Opiskelija

  • osaa reflektoida omia asenteitaan, tunteitaan ja käsityksiään kohdatessan seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä.
  • ymmärtää ja noudattaa ammattieettistä työskentelyotetta kohdatessaan asiakkaita
  • tuntee yleisimpien sairauksien ja vammaisuuden vaikutuksia seksuaalisuuteen sekä seksuaalisisia toimintahäiriöitä ja osaa ohjata asiakkaita tavallisimmissa häiriöissä.


Opintojakso koostuu kahdesta kokonaisuudesta
  1. Seksuaalisuuden kohtaaminen asiakastyössä
  2. Toimintahäiriöt, sairaus, vammaisuus tai vammautuminen ja seksuaalisuus

Opiskelumateriaali

Opintoihin integroituva materiaali rakentuu oppimistehtävistä, opiskelijoiden tuotoksista, verkkokeskusteluista, oheiskirjallisuudesta, tutkimuksista, opintojakson www-aineistosta, videoista sekä oppimistehtävistä.

Lähdemateriaalia:

Apter D., Väisälä, L. & Kaimola K. (toim.) 2006. Seksuaalisuus. Gummeri Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Duodecim-teemanumero 2003 (3):119.

Ihme, A. & Rainto, S. Naisen terveys. Edita, Helsinki.

Ilmonen, T. & Karanaka, I. 2001. Iloinen soturi ja suloinen kuningatar. Kehitysvammaliitto.

STM. 2007. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma 2007-2011. Julkaisuja 2007:14.

Virtanen J. 2002. Kliininen seksologia. WSOY, Helsinki.

Linkkejä:

www.seta.fi

www.vaestoliitto.fi

www.sexpo.fi

Yhteenveto Käyttäjien kommentit Kommentoi sisältöä
Ei kommentteja