Julkaisutuotanto > KIRJAT > Kirjan myyntikanavia > Kirjan hinta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kirjan hinta

Yleisen kirjallisuuden uutuuskirjojen keskimääräinen ohjevähittäishinta on 22,5 euroa. Alennusmyynneissä samaa kirjaa voi saada muutaman euron hinnalla. Kuluttajan keskimäärin kirjasta maksama hinta on noin 13 euroa. Ero selittyy alennusmyynneillä, tarjousmyynneillä ja jäännöserämyynnillä, joissa kirjoja saa yleensä ovh:ta huomattavasti halvemmalla. Kustantaja, kirjakauppa ja tekijä tinkivät tässä tapauksessa hinnoista. Koko 1990-luvun ajan kustantajan kirjasta saama euromäärä on pysynyt suunnilleen samana, noin kahdeksan euroa/kirja. Vähittäiskaupan myyntikate on pysynyt noin 30%, joten ohjevähittäishinnat eivät enää kerro totuutta kirjan hinnasta.

Kirjavälitys on laskenut keskihinnan näytevarastoon lähetetyistä kirjoista v.1989-2001. Nämä hinnat on laskettu kustantajien antamista ohjevähittäishinnoista, joten ne eivät välttämättä vastaa sitä hintaa, minkä asiakas maksaa kirjasta kirjakaupassa tai muussa vähittäismyyntipaikassa.

Vuosi

Ovh-keskihinta
euroina

Muutosprosentti edelliseen
vuoteen verrattuna

1989 17,8 +11,3
1990 18,9 +6
1991 20,0 +4,1
1992 20,8 +5,5
1993 19,6 -5,5
1994 18,6 -5,1
1995 19,7 +5,7
1996 21,4 +8,5
1997 21,8 +1,9
1998 21,9 +0,5
1999 22,5 +3,1
2000 23,2 +2,3
2001 22,5 -2,6

Taulokosta nähdään ohjevähittäiskeskihinnat muutettuin euroiksi eri vuosilta. Kirjan ovh-keskihinta on koko 1990-luvun ja myös 2000-luvun alkupuoliskon pysynyt noin 20 euron tuntumassa. Tosin yksittäisiä vuosia tarkasteltaessa huomataan, että vaihtelut ovat voineet olla suuriakin verrattuna edelliseen vuoteen varsinkin 1990-luvun alussa.

Kirjojen hintaa on verrattu myös muihin kuluttajahintoihin vuosina 1990-2004. (Ks. Stockmann 2005, 36.) Tässä vertailussa nähtiin, että 1990-luvun lopulta lähtien kirjan hinnat ovat jääneet jälkeen muista kuluttajahinnoista. Kirjan hinta ei ole noussut samassa suhteessa kuin muiden kulutushyödykkeiden hinnat.