Keskukset > Suunnittelu > Oikosulkuvirrat > Oikosulkuvirta

Oikosulkuvirta

Sähköverkon suojaus on toteutettava niin, että siinä olevat suojalaitteet katkaisevat ylivirran ennen kuin se aiheuttaa lämpenemisestä tai mekaanisista vaikutuksista aiheutuvaa vaaraa tai vahinkoa eristykselle, liitoksille, päätteille tai johtimien ympäristölle (SFS 6000-4-43:2007).

Suojauksen ja komponenttien valinnan perustaksi tarvitaan laskenta tai arvio siitä, millaisia oikosulkuvirran arvoja keskuksissa tai sähkölaitteille esiintyy.

Asennuspaikalla esiintyvät suurimmat oikosulkuvirrat tarvitaan keskuksen ja komponenttien mitoitukseen. Ne syntyvät yleensä kolmivaiheisessa oikosulussa.

Pienimmät oikosulkuvirran arvoja tarvitaan vikatilanteiden suojauksen toiminnan tarkistamiseen, automaattisen poiskytkennän vaatimusten täyttämiseen ja johdon lämpenemisen arviointiin. Pienimmät oikosulkuvirrat syntyvät yleensä yksivaiheisessa oikosulussa.

Suojauksen selektiivisyystarkastelussa tarvitaan sekä suurinta että pienintä oikosulkuvirtaa.

Kiinteistön verkon oikosulkuvirtoihin vaikuttaa ennen kaikkea verkon rakenne, kuten jakelumuuntaja ja kaapelien paksuus ja pituus.

Virtojen laskennassa tarvitaan lähtötietoina syöttävän verkon oikosulkuvirrat tai muuntaja- ja kaapelitiedot. Laajempien verkkojen laskennassa on syytä käyttää mitoitusohjelmia.

Mikäli kohteessa on generaattoreita tai suuria moottoreita, vaikuttavat ne myös vikatilanteessa syntyviin virtoihin. Oikosulkuvirtojen laskentaa näissä kohteissa on käsitelty mm. standardisarjassa IEC60909.


Oikosulkuvirta koostuu vaihtosähkökomponentista sekä vaimenevasti tasavirtakomponentista. Tasavirtakomponentin syntyyn ja virran huippuarvon suuruuteen vaikuttaa oikosulkuvirran syttymishetki.


Mikäli oikosulkupaikan läheisyydessä on tahtikoneita (generaattoreita) tai suuria moottoreita, on sinimuotoisessakin virrassa vaimeneva komponentti. Tällöin alkuoikosulkuvirran tehollisarvo on suurempi kuin jatkuvan oikosulkuvirran tehollisarvo (Ik`` > Ik).

Lisää virran luonteesta liitteessä

Oikosulkuvirran luonne [pdf, 261 KB]